Kompetanse

Firmaet har erfaring fra og kompetanse innen alle deler av prosjekteringsarbeidet - tidlige studier, konseptutvikling, tilbudsdokumentasjon for skipskontrakter og EPC-kontrakter, detaljprosjektering og oppfølging på byggeplass.
Firmaet har også spesialkompetanse innen kontrollromsprosjektering både for offshore- og landmarkedet. Basis for dette arbeidet er EN ISO 11064.

Vi har spesialkompetanse innen arrangement / layout, arkitektur, interiør-design, tverrfaglig teknisk koordinering, tekniske kunnskaper om materiell, utstyr og leverandører, samt håndtering av gjeldende regelverk. Vi har dessuten erfaring fra flere kompliserte "hybrid"-prosjekter som har måttet forholde seg til flere og ofte motstridende regelverk.

Videre har firmaet erfaring fra arbeid med helse-, miljø- og sikkerhet (HMS), f.eks. passiv og aktiv brannbeskyttelse, arbeidsmiljø og HF ("human factors").

Vi påtar oss også oppdrag med ansvar for det totale prosjekteringsarbeidet, inkludert de fagdisipliner som ikke er dekket av egen stab. Vi organiserer og leder da en prosjekteringsgruppe ved hjelp av samarbeidende firmaer.

Forøvrig er firmaet representert i NORSOK-komitéen som utvikler og vedlikeholder C-standardene. En har vært aktiv her siden starten i 1994.